İletişim:

Berlin'de:
 > Dr. Eberhard Stabreit
 > Christian R. Braun

Kamu İhale Hukuku

Avrupa yasalarının bir sonucu olarak, kamu kuruluşlarının sözleşme imzalamaları çoğu durumda yasal bir aksiyon haline gelmiştir.  Bu durum ihalenin her iki tarafında da alışılagelmiş davranışların terk edilmesine yol açmıştır.  Hukukun bu alanında sonuçlar mahkeme kararları ile belirlendiğinden, sözleşmenin iki tarafı da iyi bir hukuk danışmanına ihtiyaç duyar.  Çoğu hatanın geri dönüşü olmadığı için, projenin her basamağında hukuki danışma şarttır.   

Müvekkillerimize; inşaat sözleşmeleri (VOB/A), inşaat olmayan sözleşmeler (VOL/A) ve serbest hizmet sözleşmeleri (VOF/A) konularında hukuki danışmanlık yapmaktayız.  Danışmanlık kapasitemiz hem ihale sahibini hem de katılan şirketleri kapsamaktadır.  Ayrıca, müvekkillerimizi bölgesel mahkemeleri ve ihale odaları tarafından yürütülen inceleme prosedürlerinde temsil etmekteyiz.