İletişim:

Berlin'de:
 > Dr. Eberhard Stabreit
    (İdari Hukuk Alanında Uzman)
 > Christian R. Braun
    (İdari Hukuk Alanında Uzman)


İktisadi İdari Hukuk/ Kamu İnşaat ve Planlama Hukuku

Müvekkillerimize, iktisadi idari hukuk ve kamu inşaatı ve planlama hukuku alanlarında kapsamlı hukuki danışmanlık yapmaktayız.  Bu danışmanlık sadece yeni binaların inşaasında planlama onayını güvence altına almayı değil, aynı zamanda Federal İmisyon Koruma Yasası (BlmSchG) ve Federal Karayolları Yasası (FStrG) doğrultusunda büyük sanayi alanlarının veya altyapı projelerinin onaylarını da almak için gereken karmaşık planlama uygulamalarını içerir.   

Ayrıca, müvekkillerimize su temini, doğa ve yerel otoritelere yapılacak ödemeler konusunda danışmanlık sağlamaktayız.  Hizmetlerimiz tüzüklerin hazırlanmasında kamu kuruluşları tarafından da kullanılmaktadır.  

Kamu ve özel sektör arası ortaklıklar konusunda uzmanız.  Yıllar boyunca tarafımızca desteklenen bu tarz bir çok proje - özel olarak finanse edilen bir yol yapım projesi dahil olmak üzere - vardır.
   
İdare hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıkların ilgili tüm taraflar için - özellikle harcanan zaman düşünüldüğünde - tatmin edici olmadıklarını akılda tutarak; hedefimiz, anlaşmazlıkların ödünlü doğasına rağmen, yatırıma gelebilecek kısıtlamaların genel olarak üstesinden gelmek için bir çözüm bulmaktır.