İletişim:

Düsseldorf'da:
 > Oliver Langen

Kira Hukuku

Hukuki tanımına göre, kiralar "sürekli sözleşmeler"dir.  Bu sözleşmeler uzun bir süre boyunca bizzat iki partiyi de bağlar.  İşte bu zaman ve bireysellik faktörleri kira hukukunu şekillendirir.
 
"Çatışma Öncesi Yönetimi": kira hukuku alanındaki hukuki aktiviteyi tek bir formül altına toplamak istesek, bu formül "Çatışma Öncesi Yönetimi" olurdu.  Bir kira sözleşmesi başarılı ise, yani belasız ise, hukuki çıkarların aranması sadece mal sahibi ve kiracının çok da çatışmayan yasal konumlarını dengelemek amacında olacaktır.  Çünkü iki taraf da - en azından belli bir süreliğine - birbirine bağlıdır.
 
LSL AVUKATLARI bu deneysel kaideyi - rutin yasal davalarda hala gözardı edilmesine rağmen - geliştirmektedir.  Muhtemel çatışma alanlarını belirlemek ve tarafların çıkarlarında gerekli dengeyi sağlamak, uzun vadeli bir sözleşme ilişkisinin başlangıcından itibaren, kira hukuku konusunda verilecek herhangi bir hukuki tavsiyenin temelinde olmalıdır.  Buna, taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi ihlali durumunda iki tarafın da yasanın sunduğu hukuki yollara başvurmayı istemesi dahildir.  Burada ön koşul kira hukuku yargılarına tam saygıdır. Özellikle kira hukukunun zamansal ve kişisel doğasından ötürü sözleşmeye karşılıklı riayet etmek çok önemlidir.