İletişim:

Berlin'de:
  > Christian R. Braun
    "Tıp Hukuku Avukatları Derneği"
     (Arbeitsgemeinschaft der Rechtsanwalte
     im Medizinrecht e.V) Üyesi

Düsseldorf'da:
 > Prof. Dr. iur. Holger Linderhaus
    "Tıp Hukuku Avukatları Derneği"
     (Arbeitsgemeinschaft der Rechtsanwalte
     im Medizinrecht e.V) Üyesi

Tıp Hukuku

Klinikler, grup muayenehaneleri ve tıbbi merkezler için gereken sözleşmelerin hazırlanmasında ve imzalanmasında; doktorlara, doktor kooperatiflerine ve tıbbi kuruluşlara hukuki danışmanlık yapmaktayız.  Buna ek olarak, Kuzey Rhine-Westphalia Bölgesinde bulunan bir dizi ulusal hastane dernekleri adına çalışmaktayız.

Bu alanda oluşan davalar, şirketler hukuku, sözleşme ve sağlık hizmeti doktorları, ve iş hukukunu kapsar.  Tıpta oluşan vergi hususlarına bütünüyle hakim olduğumuz gibi, tıbbi ve tıbbi olmayan bütün sağlık personelinin beraber çalışabilmeleri ve disiplinlerarası işbirliği kurabilmeleri için, müvekkilimizle beraber çalışırız.   

Ortak muayenehanelerin dağılmasında olduğu gibi, diğer bütün sözleşme içeren durumlarda da müvekkillerimizi mahkeme içi veya dışı temsil etmekte, onlara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.  Müvekkillerimiz ile birlikte transfer sözleşmeleri hazırladığımız gibi, onlara özel vesayet çözümleri sunmaktayız.