İletişim:

Berlin'de:
 > Dr. Eberhard Stabreit
 
Düsseldorf'da:
 > Prof. Dr. iur. Holger Linderhaus

Özel İnşaat ve Mimari Hukuk

Ortaklığımızın ilk zamanlarından beri özel inşaat hukuku en temel çalışma alanlarımızdan biri olmuştur.

Proje geliştiren müşterilerimize inşaat hakkında sağladığımız hukuki danışma ve yardım; konut inşaatından ticari veya fabrika inşaatına, yol yapım çalışmasından santral inşaatına kadar uzanmaktadır.   

Proje yönetimi bu alanda en güçlü yanlarımızdan biri.  Hem Almanya hem de yurtdışında; inşaatçılar, müteahhidler ve inşaat şirketleri için olduğu gibi, kamu sektörü sözleşmelerinin de hazırlanması ve müzakerelerin sağlanması çalışmalarımıza örnektir.  Uzman bilgi birkimimiz ve yılların deneyimiyle, projeleri denetlemeye taslak halinden başlayarak, mali yönlerini de hesaba katarak, sözleşmeleri projenin bitimine kadar hazırlamaktayız.    

Garanti ve ödeme taleplerinin icra ve savunmasında, ve bu talepleri takiben oluşabilecek anlaşmazsızlıkların çözümü için mahkeme veya tahkim kurullarında uyuşmazlıkların çözülmesine ve mahkemelerde delil alınması için bağımsız yargılamanın başlatılmasına da aşinayız.  Sözleşmelerin oluşturulmasında, sorumluluk ve tazminat konularında mimar ve mühendisleri temsil ediyoruz ve onlara danışmanlık yapıyoruz.

Sözleşmelerin oluşturulması, ek hizmetler yönetimi ve inşaat çalışmalarının yürütülmesi alanlarında inşaat projeli müşterilerimize eğitimler sunuyoruz.