İletişim:

Düsseldorf'da:
 > Oliver Langen

Bilgi Teknolojisi Hukuku

Deneyimlerimize dayanarak, mevcut yasaların Bilgi Teknolojisine etkilerinin sergilediği üç ana karakteristik, bu konu hakkında uzman bir anlayış geliştirilmesi gerektiğini bize göstermiştir.

Bilgi teknolojisi hukuku diğer alanlara göre yeni bir alan.  Hukuki ve teknik açılardan bakıldığında, son birkaç yılda teknoloji o kadar çabuk değişti ki yasa koyucular bu hıza ayak uyduramadı, ancak bu onların yeni kurallar koymalarına engel olamadı.  İkincisi, bilgi teknolojisi hukuku belli miktarda diğer hukuk alanlarıyla kesişmektedir.  Örneğin, profesyonel bir web sitesi oluştururken; telif hakkı, marka ve rekabet kanunlarını göz önünde bulundururken, aynı zamanda tüketici ve veri koruma kanunları, ve çeşitli sivil ve iş kanunlarına dikkat etmek gerekir.  Bu hukuki durum hala bir "yama işi"ne benzediğinden, bilgi teknolojisi hukukuna ulaşmak zordur.

Üçüncüsü, internet bizlere birçok imkan sağlamasına rağmen, kullanımı önemli oranda riskler de taşımaktadır.  Bu tarz riskler ancak teknik çalışanlar ve avukatlar arasında oluşan rutin bir işbirliği ile azaltılabilir.  Bu alanda yıllardır edindiğimiz deneyimler sayesinde, İnternet/Usenet kullanımında zamana ayak uydurarak, yazılım mühendislerinin dilini konuşup bu alanda oluşabilecek problemlere pratik çözümler üretebilmekteyiz.      

LSL olarak hukuki uzmanlığımızı ve teknik bağlamda bilgimizi kullanarak, bilgi teknolojisi projelerinizi başarılı, hedef odaklı ve hukuki açıdan anlaşmazlığı olmayan projelere dönüştürürken, sizleri de bürokratik kargaşanın içinden güvenli bir şekilde yönlendireceğiz.