İletişim:

Düsseldorf'da:
> Prof. Dr. iur. Holger Linderhaus

Miras Hukuku

Miras hukuku alanında müvekillere yapılan hukuki tavsiyeler günümüzde servet transferini planlama alanındadır.
 
Servet transferi planlaması, siz hayattayken yerli ve yabancı bütün varlıklarınızın yeniden tahsis edilmesine dayanır.  Bu yaklaşımın gerekçesi vasiyetname yürürlüğe girdiğine oluşabilecek veraset vergisi sorunlarını önlemektir.  Malvarlığının dağıtımını hayattayken kararlaştıranlar bu sayede büyük zorluklarla edindikleri mallarının gelir toplayıcılara kaybolmasını büyük ölçüde engellerler.  Buna ek olarak, doğru hazırlanan bir vasiyetname servetin vefattan sonra birçok farklı faydalı şekilde dağıtılmasını sağlar; uluslararası tahakkuk eden gelirler veya buna bağlı maddeler de buna dahildir.   

Bu genellikle orta büyüklükteki şirketler için geçerlidir.  Miras hukukuna uygun olarak bir şirketin geleceğini garanti altına almak için şirket sözleşmelerinde veraset için nitelikli hükümler yer alır.  Özel sektörde, miras sözleşmeleri ve anlaşmaları kalan mirasçıların çıkarlarını dengelemek için yasal bir çerçeve oluşturmaktadır.  Özenle atanmış kalıcı avukat hakları ve hayattayken yazılan vasiyetnameler, vasiyetname sahibinin yaşa bağlı yaşayacağı fiziksel bozukluklar durumuna karşı en iyi önlemlerdir.  Nihayetinde, miras iddialarını uygulatırken -  gerekirse mahkemelerde -  yasal varisler kendilerine bırakılan şeylerde hak iddia edebilirler.      

Miras konularında önemli noktalarda halkın farkındalığını arttırmak için, Düsseldorf merkezli, avukatlar, vergi danışmanları, finans profesörleri ve sigorta danışmanlarından oluşan "Alman Miras Hukuku Enstitüsü" (Deutches Erbrechtsinstitut eV) LSL AVUKATLARI tarafından kurulmuştur.