İletişim:

Düsseldorf'da:
 > Annika Schwirtz

Hasar Yönetimi/ İcra Davaları

Borçluların şirketlere borçlarını ödeyememeleri durumunda şirket ve işletmelerin mali yapısı bazen kendi varlığını tehlikeye atacak kadar etkilenir.  Şirket iflaslarının %60'ı kötü borçlar sebebiyle olur.  "Bedava"ya çalışmayı istemeyen her şirket kötü borçlardan kaçınmalıdır.  Dışarıdan hasar yönetimi hizmetinden yararlanarak, şirketler; elde edilen ödemeler ve borçlular konularında şeffaflık, zaman kaybının azaltılması ve şirket içi borç kurtarma şemaları hazırlamayarak ek maliyetlerden kurtulurlar.   
     
LSL AVUKATLARI'nın köklü bir borç toplama departmanı vardır.  Bu departman, hasarları kurtarmak için güçlü bir yazılımın yardımıyla, doğru ve profesyonel bir şekilde borç toplama durumlarında uzmanlaşmıştır.  "Meteliksiz" ve "Kaybolan" borçlulara bile ulaşmak adına tasarlanmış borç toplama veritabanlarının nasıl kullanılacağını biliyoruz.  Düzenli zamanaşımı kontrolleri yaptığımız gibi, icra davalarının da beklentilerini değerlendiriyoruz.  "Umutsuz Vakalar" müvekkil ile analiz edilir ve değerlendirme yapılır.  Karşılanan talepler teslim edilmelerinden sonra 3 yıl boyunca, Avrupa İcra Kanununa göre Avrupa 'nın geri kalanı da dahil olmak üzere, izlenir ve takip edilirler.   

Biz maliyetlere yakın ilgi duyarak çalışırız - herhangi bir kayıt ücreti ödemezsiniz.  Başarı ücreti de talep etmiyoruz.  Olayların mahkemelik olma durumunda direkt olarak avukatlara talimat verme avantajına sahip olursunuz.  İletişim kopukluğu olmasına ihitmal yoktur çünkü avukatınızla sürekli direkt olarak iletişim halinde olursunuz.  Bir avukat tarafından borçtan kurtarılmanın maliyeti mahkeme tarafından belirlenir, oysa yasal olmayan servis sağlayıcıları tarafından yapılan masraflar genellikle gereksiz maliyet olarak kabul edilir.  "Kötü Borçlar" şirketinize bulaşan bir şey olmamalı.