İletişim:

Berlin'de:
 > Dr. Ersin Nas

Düsseldorf'da:
 > Prof. Dr. iur. Holger Linderhaus
 > Oliver Langen

Ticari ve Şirket Hukuku

Hazır ürünlere karşı şüpheci misiniz?  Biz de öyleyiz.  Şirket hukuku ısmarlama elbise gibidir.
 
Yasa koyucular kurulabilecek şirket tiplerine (GmbH, AG, PartG, KG, oHG, GbR vb.) bir üst limit koymuşlardır.  Ancak bu limitler avukatların müvekkileri için yasal olarak izin verilen şirket yapılandırmalarını özelleştirmekten alıkoymaz.  Bir şirketin başarılı çalışması için oluşturulan temellerden biri; kişisel ve sektöre özgü hedefleri belirlemekken, diğeri de vergi kanununa uygun ön planlamalar yapmaktır.  Olası ortaklık anlaşmazlıklarına karşı kavramsal beklentinin önemliliği kadar, ortaklardan birinin ölümü durumuna karşı uzman bir devir planlaması da çok önemlidir.  Bu kavram yerleştiğinde, "şirket hukuku kılıfı" da uydurulmuş olacaktır.

Şirket hukuku ile iflas hukuku arasında yarattığımız arayüz bizim temel yetkinliklerimizdendir.  Önde gelen bir iflas yöneticisi ile uzun yıllar beraber hareket etmenin getirdiği deneyim, bize şirket krizlerini erken bir dönemde saptamamızı ve müvekkillerimizin ortaklarının veya yönetiminin sorumluluklarını etkileyebilecek hareketleri üzerinde çalışmamızı sağlamaktadır.