İletişim:

Düsseldorf'da:
 > Oliver Langen

Mülkiyet Hukuku

Arazi müsaitliği konusunda doğal bir sınır vardır.  Sırf bu sebepten araziler kayda değer varlıklardır.  Yasakoyucular zarureti erdem saymışlardır:  belki de emlak konutlarının yaratılması ile, sürekli desteklenen ve tanıtılan emlak mülkiyeti, özel vergi avantajları verilmesi ve sermayenin değerlendirilmesi için bir yatırım aracı olarak görülmesi Mülkiyet hukukunu Eski Alman Sivil Yasası'nın genel yapısı içinde sadece bir bileşen olmaktan kurtarmıştır.  Bugün, mülkiyet hukuku, uzman bir hukuki bilgi birikimi olmadan halledilemeyecek bir hukuk alanı olarak görülmektedir.

LSL AVUKATLARI, uzun vadeli yatırımcılar ve arazi sahiplerine; sahipken, satıcıyken ve gayrimenkul satın alırken sahip oldukları ekonomik kapasiteyi fark etmelerinde yardımcı olur.  Programlı bir şekilde; bir yandan malvarlığın güvenliğini sağlarken, diğer yandan gayrimenkul üzerinde sermaye oluşturma uygulanır.  Burada iki şeye dikkat etmek gerekir; şirket hukuku ile uyumluluğa ve yatırımcı koruma kanunlarının artışına.  Mülkiyet hukuku konularında LSL AVUKATLARININ; arazi transferinde noter işlemleri ve arazi finansmanı üzerine bilgi birikimleri hizmet portföylerinin uzmanlığını tamamlar.