İletişim:

Berlin'de:
 > Dr. Eberhard Stabreit

Düsseldorf'da:
 > Prof. Dr. iur. Holger Linderhaus

 


Bu konuda daha fazla bilgi için
Lütfen dergimize başvurun
> "PuR - Personal und Recht" (İnsan Kaynakları ve Hukuk)

İstihdam Hukuku

İnsan kaynakları alanında uzun yıllar deneyimli olmalarına rağmen, en köklü firmaların bile istihdam konusundaki davalarda yüksek meblağlarda para kaybettiklerini görmek ilk bakışta şaşırtıcıdır.   Sözleşmelerin hazırlanması sırasındaki eksiklikler iş akdinin feshi ile ilgili anlaşmazsızlıklara neden olacaktır.  Bu konuda bir çok yaşanmış örnek verilebilir:  çok uzun ihbar süreleri (‘… çeyrek sonundan altı hafta önce … ‘), şirket tarafından yapılan işten çıkarmalar öncesinde yapılan eksik veya kötü ifadeli uyarılar,  en çok rastlanan durum da zorunlu uyulması gereken sosyal güvenlik tüzüğüne uymadan yapılan işten çıkarmalar sonucu yüksek kıdem ödemesi veya çalışanın haksız yere işten çıkarıldığını kanıtlamasıdır.  

İstihdam hukukunu ilgilendiren durumlarda işverenlerin çalışanlarına “güç kullanarak” olayı çözmeye çalışmaları alışılmadık bir durum değildir.  Ve çalışanlar genellikle kendi yasal haklarının yeterince farkında değillerdir.  Esas olan berraklıktır.  Temsil ettiğimiz çalışanlar için, istihdam hukuku çerçevesinde en iyi çözümleri bulmaya çalışmanın yanında, kanunun hükümleri ve işverenin mali durumuna uyumlu bir şekilde, bize güvenen bu çalışanların kariyer beklentilerini de güvence altına almaya çalışıyoruz.  

İstihdam hukukunu ilgilendiren durumlarda işverenlerin çalışanlarına “güç kullanarak” olayı çözmeye çalışmaları alışılmadık bir durum değildir.  Ve çalışanlar genellikle kendi yasal haklarının yeterince farkında değillerdir.  Esas olan berraklıktır.  Temsil ettiğimiz çalışanlar için, istihdam hukuku çerçevesinde en iyi çözümleri bulmaya çalışmanın yanında, kanunun hükümleri ve işverenin mali durumuna uyumlu bir şekilde, bize güvenen bu çalışanların kariyer beklentilerini de güvence altına almaya çalışıyoruz.