Bildungsrecht (Schulrecht und Hochschulrecht)

İletişim:

Berlin'de:
 > Dr. Eberhard Stabreit
    
 > RA Dr. Nas
   

Eğitim Hukuku (Okul Hukuku ve Üniversite Hukuku)

Okul Hukuku, özellikle istenen okula kabul üzerine okul hukuku.
Velilere; tercih edilen okula yerleştirilememe konusunda hukuki tavsiyelerde bulunduğumuz gibi, okul içi verilen; sınav değerlendirme, kural ihlali veya sınıf tekrarı konularında verilen haksız kararlara karşı da tavsiyeler vermekteyiz.  

Kamu yasalarında memnun edici derecede düzeltilmemiş Berlin okul yasası, ilköğretimden ortaöğretime geçiş konusunda kafalarda birçok soru işareti yaratmaktadır.  Bizce, okullara seçimlerde uzaklık kriterinin (BVG - Kriterium)  kaldırılması ve yeni seçim sistemi - okulların kararı ve kura yöntemine dayanan - büyük bir hayal kırıklığına yol açacaktır.

Doğaları gereği, sınav değerlendirmeleri ve okulların denetim önlemleri yüksek derecede serbestlik içerir.  Ancak, bu kararların da belli bir hukuki çerçeve içinde alınması gerekir.  Okulların bu kurallara uymalarını beklemek öğrencilerin ve velilerin hakkıdır.  Özellikle sene tekrarı tarzı konularda bu hak çok önemlidir - çünkü söz konusu öğrencinin mesleki hayatında bir senelik bir eksiktir.  

Neredeyse bütün bu tarz durumlarda, itiraz süre hakkı çok kısa olduğundan, çabuk bir reaksiyon şarttır. 

Üniversite Hukuku, özellikle üniversiteye giriş üzerine üniversite hukuku.  Müvekkillerimiz bir üniversiteye başvurmuş ama kabul edilmemiş insanlardır.  Bilindiği üzere çoğu üniversitede belli bir bölüme başvuranların sayısı kontenjandan fazladır.  Geçmişte birçok müvekkilimizi istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne sokmayı başardık.  Bu durumlarda istenen üniversitelerin kabul prosedürlerinin ayırt edici özelliklerini bilmek çok önemlidir.  

Bu durumların da alınan kararlara itiraz süre hakkı çok kısa olduğundan, ve sürenin bitmesi durumlarında alıkoymalar oluştuğundan, hızlı tepki vermek çok önemlidir.


Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen ekstra yayınımıza danışın.
> Berlin'de Eğitim Hukuku