İletişim:

Düsseldorf'da:
 > Oliver Langen

Ceza Hukuku

"Özgürlük herkesin karşılayamadığı bir lükstür."
(Otto von Bismarck 1815 - 1898)

Ceza hukuku diğer hukuk alanlarına göre bir parça farklıdır: sonucunda aniden ve doğrudan kişinin özgürlüğü yok olabilen bir hukuk alanıdır.  Nerdeyse her gün gazetelerde çok tanınan veya daha az tanınan ünlülerin 'yakalanarak' gözaltına alındığını okuyoruz.   
   
Hususi hukuk davalarının kaybı sinir bozucu olduğu gibi, aşırı durumlarda, mali açıdan çökmeye de neden olabilir.  Ceza hukuku tamamen farklıdır.  Burada, davanın kaybedilmesi sadece maddi zararlara ve kariyerin sonlanmasına değil; tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kişinin özgürlüğünü kaybetmesine yol açabilir.  Kişinin finansal varlığının tehdit altına girmesi ve sosyal statüsünü kaybetmesi rutin sonuçlardandır.  

LSL Avukatları'nın (ticari) ceza hukuku alanında uzun yıllara dayanan bir uzmanlığı vardır.  Doğru zamanda iletişime geçilirsek, savcılığın yapacağı soruşturmaların ivmesini davada müvekkilin yararına kanalize edebiliriz.  Bu, asılsız suçlamalara hazırlanacak zemini ortadan kaldırır.  

Sadece cezai hükümleri bilmek, günümüz ticari ceza hukukunda yeterli değildir.  Soruşturma sırasında gereksiz bütün baskıları engellemek ve oluşabilecek herhangi bir 'yanlış anlaşılma'yı önlemek adına bazı savcıların iş dünyası hakkında bilgilerini 'geliştirmek' (nazik bir biçimde) gerekir. LSL Avukatlarının gerekli iş dünyası bilgisi vardır.

Hedefimiz çok nettir: müvekkillerimizin - cezai kovuşturmanın ötesinde bile - profesyonel ve özel etkinliklerini devam ettirebilmelidirler.